Ouderbetrokkenheid

Ook meer ouders op de fiets: Het enthousiasme van de kinderen gebruiken we om de ouders bij het programma te betrekken. Het doel is om naast de kinderen ook de ouders vaker op de fiets te krijgen.

Ouderbetrokkenheid START Fietsen
Gratis je fiets laten maken bij de Fiets Service Bus

De ouders en verzorgers worden actief betrokken bij het leren fietsen van hun kind(eren). Hiertoe bieden we communicatiematerialen, nemen we een (vrijwillige) enquête af in het kader van een grootschaliger en meerjarig onderzoek, en interviewen we de ouders en verzorgers 1 op 1 bij de opvanglocatie of school om hun persoonlijke houding en gedrag ten aanzien van fietsen te achterhalen en daarop in te kunnen spelen met doelgerichte interventies.

 

De focus van de interventies liggen op :
  • toegang tot een deugdelijke fiets
  • toe-eigening van de fietscultuur
  • fietsvaardigheid
Voor hunzelf en in hun rol als ouder/verzorger en voorbeeld voor hun kind(eren).

This website uses cookies. By continuing to use this site, you accept our use of cookies.  Meer info